valencià

Valencià

Cap a l'Ocas

Cap a l'ocas, es una novela dura, crua, per la que les vides discorren ente situacions a on, aparentment, el caos i l'orde conviuen tolerant-se, com ho fan la normalitat i els submns arraïlats en la marginialitat, a on les ilusions es proyecten en persones i en personages mitics o mistics, pero sempre mitificats, a on lo millor i lo pijor de cada u paraixen haver trobat un punt, ¿mort, viu?, d'inestable equilibri.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Els dialecs sobre la medicina curativa del Mr.Leroy en la Valencia del s.XIX

Els principis del segle XIX varen ser durs en la Ciutat i Regne de Valencia, la postguerra del frances, la situacio politica i economica no eren massa encorajadores. La Medicina de l'epoca va patir un estancament important respecte de l'esplendor del XVIII. Molts catedratics de la Facultat de Medicina de Valencia foren perseguits per motius politics en l'arribada de Ferrando VII.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Agricultura, vida i alimentacio en l'Horta de Valencia durant la Baixa Edat Mija i l'Edat Moderna-El Senyoriu d'Alfara del Patriarca

La proposta d'Enric Chiralt de mostrar-nos els reics i variats matisos de la quotidianitat pot resultar al mateix temps que una valuosa font de coneiximent, un sincer i profunt homenage a tots aquells que ens han precedit, conformant en la seua existencia, les seues costums i formes de vida, el patrimoni cultural que ens es propi.

Valencià
Seccio: 

Historia i Etnografia

Valencià

Viage de Valencia

Des del capdamunt de les Cabreres, o Cabrelles, es presenta un objecte, el mes delicios que es puga pensar, i es tota l'horta de Valencia, descobrint-se tambe els monts de Denia i Xativa, la cordillera de Morverdre i mes alla, que sera la distancia de prop de cent llegües.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines