Cresol Nº12

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº12:

ARTICULS

  • La predicacio en temps de Sant Vicent Ferrer. Vito Tomas Gomez i Garcia.
  • La valenciania i carisma apostolic en la personalitat de Sant Vicent Ferrer. Llorenç Galmes i Mas.

CREACIO LLITERARIA

  • No se quants sols. Maria L. Daroz.
  • Significacio dels Maulets i els Botiflers. Josep Manuel Matas i Garcia.
  • Quatre contes curts. Just Llorca i Llopis.
  • La passio dels Deus. Desamparats Traver i Peris.

JOVENS ESCRITORS

  • Recorts del futur. Felicitat Balbastre i Vila.
Preu: 
8,00 €
Idioma: