Vida i fets del cavaller Huc de Moncada

Autor: 
Enric Calvo i Dolz
Nº pagines: 
304

En el present treball, l'escritor Enric Calvo, nos presenta la vida del cavaller Huc de Moncada, naixcut en el Regne de Valencia en la localitat de Chiva en 1478, fon fill de Pere de Moncada Senyor d'Aytona, baró de Chiva i de Vilamarchant. Fon donzell en la cort del rei Ferrando d'Arago, quel nomenà cavaller de l'Orde Militar Hospitalaria de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de Malta.

Soldat de fortuna, paricipà en l'expedició a Italia del rei Carles VIII de França. En Roma va coneixer al valencia Papa Aleixandre VI, entrà al servici de Cesar Borgia prenint part en les lluites d'este contra els senyors feudals de la Romanya, fon amic de Leonardo da Vinci que ra ingenier militar de Cesar, i va tractar en Maquiavelo. En l'estiu de 1503 passà a servir al Gran Capita que convatia als francesos en Napols. El rei Ferrando el Catolic el nomenà governador de Calabria i despres Virrey de Sicilia. L'emperador Carles V el nomenà embaixador en el Vatica. En 1527 va participar en el Saqueig de Roma, salvant al papa Clement VII, de caure en mans dels seus enemics protestants.

L'emperador Carles V, nomenà a Moncada Virrey de Napols i alli mori el 28 d'abril de 1528, en el Golfo de Salerno, lluitant contra la flota genovesa que bloquejava el port napolita, Huc de Moncada que tenia cinquanta anys,va tindre una mort gloriosa, puix mori de peu front a l'enemic en les armes en les mans. El cos de Moncada fon traslladat a la ciutat de Valencia, sent soterrat en el convent del Remei. Huc de Moncada va tindre una vida per a fer una bona pelicula, i en paraules de Vicent Blasco Ibáñez, “els valencians debem recordar per sempre en orgull a tan ilustre fill”.

Preu: 
18,00 €
Idioma: