Membres

El capitul segon dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Valencians regula les modalitats de membres: numeraris, colaboradors, corresponents i protectors.

  • Els membres numeraris tenen caracter llimitat, no excedint de vinticinc. Integren l'Assamblea General i participen de l'orgue de representacio: Junta Directiva.
  • Els membres colaboradors s'agregaran a les seccions, per caracter permanent o per a determinats estudis.
  • Els membres corresponents son de caracter illimitat. Es designaran per poblacio.
  • Els membres protectors son els que ajuden a l'IEV economicament de forma periodica o, be, per donatius.

   

   Valencià