El conflicte identitari. Valencianisme i catalanisme des de principis del S.XX fins a la democracia

Autor: 
Jesualt Masià i Alamar
Nº pagines: 
416

Premi INEV 2020 d'investigacio Lluïs Alcanyis.

"Important treball d'investigacio i de revisio documental d'una etapa prou desconeguda del valencianisme. Trobarém moltes figures, relacions, events, des de principis del sigle XX fins al 1960 aproximadament. Es una obra imprescindible per a saber quí era quí en aquells inicis del debat identitari que, per desgracia, es reedita periodicament".

Antoni Fontelles i Fontestad.

"L'autor aborda una tematica compromesa com es el conflicte identitari valencià, contant-nos realitats d'una epoca prou desconeguda, i ho fa en valentia, en atreviment, dient les coses clares i tirant ma d'una documentacio abundantissima. Coneixerem fets ocorreguts en la posguerra, que a la fi resultarien determinants, en els que estigueren involucrats valencians tan coneguts com Salvador, Adlert, Casp, Sanchis o Fuster. Revelador es tambe el capitul en el que posa en evidencia la permissivitat o connivencia del franquisme en el pancatalanisme. Tracta els efectes nocius del proces de castellanisacio i l'erratic cami pel que discorre l'actual valencianisme. Un llibre -en la seua primera part- en el que l'autor reivindica l'identitat del nostre poble i la fidelitat a la nostra terra, fent entrar la llum a on el catalanisme expansioniste i els falsos valencianistes havien fet possible que, durant molts anys, nomes hi haguera foscor. En resum, una obra molt interessant que no deixarà indiferent a ningu".

Manuel Gimeno i Juan

Preu: 
20,00 €
Idioma: