Cresol Nº11

Nº pagines: 
108

Revista Cresol Nº11:

ARTICULS

  • Nacionalisme: ¿Una opcio valenciana? Rafael Medina i Ferrandis.
  • Ortografia de l'aragones oriental. F.A.C.A.O.

CREACIO LLITERARIA

  • La soletat i atres poemes. Sonia Alapont.
  • Retalls poetics. Voro Vendrell i Matoses.
  • La sal del mar. Moises E. Climent i Bort
  • Un ramellet d'herbes. Manuel J. Ibañez i Ferriol

JOVENS ESCRITORS

  • Relats. Josep R. Rubio i Iborra.

 

 

Preu: 
8,00 €
Idioma: