Revista de Filologia Valenciana Nº7

Nº pagines: 
200

Revista. Articuls.

  • Memorial entorn a la compra de San Vicent Ferrer per la ciutat de Valencia. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • "Los entrames" de mestre Vicent Ferrer. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • El tractat de la vida espiritual de San Vicent Ferrer. Josep Esparza Tolosa
  • L'historiografia entorn a San Vicent Ferrer en el sigle XVIII. Alfonso Esponera Cerdán
  • Les robes de Sant Vicent del Monasteri de Pedra: remeis eficaços i oblidats en casos de possesio demoniaca. María del Carmen García Herrero
  • Sant Vicent Ferrer i Valencia: la qüestio dels jueus. Francisco A. Roca Traver
  • Ortografia valenciana classica. Josep Nebot i Pérez
  • Una miqueta de filologia valenciana. Josep Nebot i Pérez
Preu: 
15,00 €
Idioma: