Cresol Nº9

Nº pagines: 
136

Revista Cresol Nº9:

ARTICULS

  • Marques de pedrapiquer en l'escala del Micalet de la Seu de Valencia. Ernest Barrera i Sanchez.
  • Un "Patois" que li diuen valencià. Chimo Lanuza i Ortuño.

CULTURA TRADICIONAL

  • Recorts d'una excursio en carro. Paquita Catala i Mir.
  • Una cata en la cultura de transmissio oral d'un poble de l'Horta de Valencia. Voro Gomez i Rizo.

JOVENS ESCRITORS

  • Un piano per a Riublau. Zeit Bru i Sanç.
Preu: 
8,00 €