Botiga

Curs Elemental de llengua valenciana

Curs a distancia/en llinia del Grau ELEMENTAL de llengua valenciana.

En esta modalitat de curs, l'alumne no contarà en classes presencials. El deprenentage es realisarà per mig de les tecnologies de l'informacio i comunicacio (TICs), on l'alumne dispondra dels continguts, materials i organisacio del curs. L'alumne contarà en el soport del professor per mijos telematics per a la resolucio de dubtes.

El paper que pren l'alumne es de subjecte actiu del deprenentage.

Els examenes que otorguen la capacitat sí seran presencials.

Preu: 
50,00 €
Idioma: 

L'us de les mayuscules i minuscules en la llengua valenciana

Autor: 
Antoni Fontelles i Fontestad
Nº pagines: 
60

Estudi llingüistic on s'aborda com els valencians hem d'usar les mayuscules i les minuscules en la llengua valenciana.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Llengua napolitana. Patrimoni cultural universal en perill

Autor: 
Massimiliano Verde
Nº pagines: 
62

Breu descripcio de l'historia de la llengua i la cultura napolitanes. Aportacions de la cultura napolitana a la civilisacio occidental. Situacio actual de la llengua napolitana en el sur d'Italia. Llibre escrit en llengua valenciana, castellà i llengua napolitana.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Una aproximacio a l'historia de la llengua valenciana

Autor: 
Manuel Gimeno Juan
Nº pagines: 
50

Breu historia de la llengua valenciana, des dels primers pobladors hasda la nostra epoca. Particularitats de la llengua valenciana.

Versio en valencià i en frances.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Petit traité descriptif des courses de taureaux

Nº pagines: 
154

El Petit traité descriptif des courses de taureaux es un dels llibres mes desconeguts de l'obra de Blasco. Publicada en França en 1925 introduïx a l'aficionat francofon en el mon de la tauromaquia des dels seus origens, descriu les places, els toreros, les quadrilles, les corregudes i per supost, els bous, les seues caracteristiques aixina com les ganaderies mes importants de l'epoca.

Este chicotet tractat nos permet apreciar tot el mestrage i el talent de l'escritor valencià mes internacional.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Cronologia elemental de l'historia valenciana

Autor: 
Albert Cuadrado i de la Flor
Nº pagines: 
68

Este llibret preten cobrir les consultes diaries al voltant de l'Historia valenciana d'una manera rapida i eficient, a l'hora que introduix als no aveats a l'Historia valenciana els prolegomens d'esta, els seus fets mes importants, els seus homens destacats, les seues empreses i les seues victories, que molt a sovint, en l'Historia recent, se nos han negat i nos pertanyen en cos i anima.

Aci està, en l'anim de que este llibre servixca per a construir un futur millor.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Conquista i repartiment del Regne de Valencia

Autor: 
Albert Cuadrado i de la Flor
Nº pagines: 
180

En esta nova aportacio, se nos presenta una sintesis de l'historiografia al voltant de la Conquista i Repartiment del Regne de Valencia.

Esta obra es fonamental per a tots aquells que vullguen coneixer en detall la gesta de Jaume I, expon les diferents teories que han intentat explicar la conquista Jaumina. Encara que l'autor defen i es reconeix particip d'una de les teories expostes, la seua honestitat intelectual li permet presentar sense distorsions ni prejuins totes les teories elaborades a lo llarc d'este apassionant debat historiografic, que ha ocupat gran part del passat sigle i que continua vigent hui en dia.

Tambe te la virtut de recuperar de nou per al gran public el treball i les investigacions de figures ya mitiques entre els valencians com son les d'Antonio Ubieto, Ambrosio Huici o Ampar Cabanes, que s'han intentat silenciar en alguns ambits i que es necessari reivindicar per la seua importancia en el conjunt d'estudis de l'historia de Valencia.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Els cavallers del Regne de Valencia

Nº pagines: 
240

Els archius valencians i la seua accessibilitat inaccessible ha impedit que tingam una visio conjunta de la nostra historia. En l'objectiu de fer accessible estes joyes historiques de l'historia valenciana obrim esta finestra que representa la Biblioteca Historica Valenciana.

Este primer numero està centrat en el mon dels cavallers.

Preu: 
12,00 €
Idioma: