Revista de Filologia Valenciana Nº2

Nº pagines: 
140

Revista. Articuls.

  • Aportació al coneiximent d'alguns termens valencians del llenguage anatomic menescalesc. Vicente Dualde Pérez
  • Les preposicions per i per a, en la llengua valenciana. Josep Maria Guinot i Galan
  • La llengua valenciana del sigle XIV, refleixada en Arnau de Vilanova. Manuel Mourelle de Lema
  • L'unitat d'una llengua: notes per a una metacritica de la filologia ilustrada. Jorge Navarro Pérez
  • La toponimia romanica vernacula en l'Uns Al-Muhay wa-rawd al-furay (distraccio de cors i verger de contemplacio) d'al-Sarif Al-Isidri (lectura critica d'algunes dades inedites. Leopoldo Peñarroja Torrejón
  • Un dia en la societat foral: el ritme del temps en la Valencia del XV. Francisco A. Roca Traver
Preu: 
15,00 €
Idioma: