valencià

Valencià

La Germania de Valencia

La Germania de Valencia, de Miquel Garcia, notari, es una de les poques croniques coetanees als sucessos, i provablement la manco injusta en els agermanats, que ha arribat a les mans dels valencians de hui. Encara que des del criteri senyorial -el dels guanyadors- te la gran virtut de estar narrat per un dels protagonistes, no belics, dels fets; per atra banda no exent d'ironia, inclus front als excessos que massa a sovint s'alçaren en el protagonisme historic.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Antologia inicial

Antologia inicial, segon llibre de poemes del russafi Just Llorca i Llopis, es la creacio d'un poeta de les essencies, de l'esteta que conceptualisa l'emotivitat de la percepcio immanent a les coses trascendents concretadament expostes a la mirada sabia dels ulls que no necessiten de la llum per a vore, que palpen els cóm i el per qués de la fonda senzillea natural als qui fan de la sensibilitat component integral del viure.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Princesa

Princesa, primer llibre de poemes del valencià de Xabia Davit Benavent i Sendra, es fruit de l'ilusio de l'esperança fornt al desengany de l'existencia. Tracta, encara, d'aquell princep destronat pe l'incomprensio del viure's i, indefectiblement, d'uns sentiments, universals, tambe encara, que brollen des de la plenitut del buit que aguarda, potser encara, a les raons d'un pervindre.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines