Cresol Nº7

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº7:

ARTICULS

 • Traduir a Vives: elogi critic de L. Riber. Francisco Calero i Calero.
 • El Valencià: font d'unio i de divisio. Cristina Tarazona i Marin.

DOSSIER

 • Discurs de clausura dels cursos. Antoni Fontelles i Fontestad,
 • Informe sobre la qüestio llingüistica valenciana per al C.V.C. Lo Rat Penat.
 • Declaracio de prinicipis. Real Academia de Cultura Valenciana.
 • Manifest sobre el Dictament del C.V.C. Lo Rat Penat.
 • Dictamen sobre qüestions llingüistiques. Consell de Cultura Valenciana.
 • Vot particular. Leopoldo Penyarroja i Torrejon.
 • Vot particular. Josep Boronat i Gisbert.
 • Manifest. Lo Rat Penat.

JOVENS ESCRITORS

 • Vida accidental. Batiste Lanuza i Vives.
Preu: 
8,00 €
Idioma: