Cresol Nº14

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº14:

ARTICULS

  • Els Borja: ¿Passio, mit o oradura?. Manuel Joan Ibañez i Ferriol.
  • Els fenicis en la Nacio Valenciana. Josep Manuel Matas i Garcia.

CREACIO LLITERARIA

  • De l'ombrivola nit. Josep Esteve Rico i Sogrob.
  • Tocar el cel. Carles Vicent Bori i Escuriet.
  • Un grapat de gachamiga. Carles Varea i Collado.
  • Benvinguts a l'India. Pere Jaume Ortiz i Fenollosa.
  • Joan, Mein Lieben Swan. Josep Bea i Mataix.

JOVENS ESCRITORS

  • Proxima parada: Xeraco. Francesc X. Alonso i Faus.
Preu: 
8,00 €
Idioma: