Historia

Encara que la fundacio de l'Institut no va ser realisada per l'Universitat de Valencia el seu primer president va ser el rector d'esta institucio José Puche i Álvarez qui es va voltar d'atres professors com Felip Mateu i Llopis, Emili Gómez i Nadal o Manuel Sanchis i Guarner. Es formaren quatre seccions:

  • Seccio Historico-Arqueologica, president: Isidre Ballester Tormo
  • Seccio Filologica, president: Lluis Gonzalvo
  • Seccio de Ciencies, president: José Puche i Álvarez
  • Seccio d'Estudis Economics, president: Rafael Font de Mora

 

En 1939 l'Institut va desapareixer per representar el proyecte objectius massa ambiciosos, segons paraules d'Emili Gómez, membre vocal de la Seccio Historico-Arqueologica.

En 1980 va ser refundat com a institucio privada per un grup de prohoms valencians entre els que podem destacar a Pasqual Barrachina, Emili Beüt, Jesus Lopez i Sancho, Jose Senis, J. Mari Montañana, Bono i Barber, Agusti Alaman, etc. Iniciant una fecunda activitat de cursos, excursions i estudis de la geografia valenciana.

 

Image en la composicio historica de l'IEV

Valencià