Cresol Nº15

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº15:

ARTICULS

  • Ciencia, dogma i universitat. Jesualdo Massià i Alamar.
  • La casa tradicional urbana o "casa de poble" en Torrent. Antoni Atienza i Peñarrocha.

CREACIO LLITERARIA

  • Fugiren els somriures de felicitat. Just Llorca.
  • Fatimari. Chimo Lanuza i Ortuño.
  • Paraula valenciana. Anfos Ramon i Garcia.

TRADUCCIO

  • Coses d'homens. Vicent Blasco i Ibañez. Traduccio de Consuelo Martinez i Almenar.

JOVENS ESCRITORS

  • Quan les parules estan de mes. Robert Albert i Monedero.
Preu: 
8,00 €
Idioma: