valencià

Valencià

Viage de Valencia

Des del capdamunt de les Cabreres, o Cabrelles, es presenta un objecte, el mes delicios que es puga pensar, i es tota l'horta de Valencia, descobrint-se tambe els monts de Denia i Xativa, la cordillera de Morverdre i mes alla, que sera la distancia de prop de cent llegües.

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº16

Revista Cresol Nº16:

ARTICULS

  • A.V.E.: un tren a poca velocitat. Ferrando Ribes i Blasco.
  • La reaccio senyorial en la Baronia de Chiva: el pleit del Mas de Ferriols. Antoni Atienza.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº15

Revista Cresol Nº15:

ARTICULS

  • Ciencia, dogma i universitat. Jesualdo Massià i Alamar.
  • La casa tradicional urbana o "casa de poble" en Torrent. Antoni Atienza i Peñarrocha.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº13

Revista Cresol Nº13:

ARTICULS

  • La Biblia valenciana de Dom Bonifaci Ferrer. Josep Alminyana i Valles.
  • Humanistes valencians dels segle XVI: filosofs i retorics. Miquel Llop i Catala.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº12

Revista Cresol Nº12:

ARTICULS

  • La predicacio en temps de Sant Vicent Ferrer. Vito Tomas Gomez i Garcia.
  • La valenciania i carisma apostolic en la personalitat de Sant Vicent Ferrer. Llorenç Galmes i Mas.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines