Toponimia del terme municipal d'Albal

Autor: 
Jesus-Emilio Hernandez Sanchis
Nº pagines: 
184

El coneiximent del passat dels nostres pobles i ciutats, l'historia, en majuscules o minuscules, no sera possible, s'ha repetit mil voltes, si no s'escorcolla el detall mes menut, ni no es comparen fets i circunstancies, si no es tenen present senyes, insignificants en un primer moment pero importants moltes vegades.

Aço primer que completa lo segon que ya feu en son dia (Albal. Toponimia urbana. El nom del nostre poble. Noms de carrers i places, Alzira, 1978) es quant intenta i conseguix Jesús-Emilio Hernández Sanchis en el llibre que tenim en les nostres mans.

Preu: 
15,00 €
Idioma: