Antologia inicial

Autor: 
Just Llorca i Llopis
Nº pagines: 
136

Antologia inicial, segon llibre de poemes del russafi Just Llorca i Llopis, es la creacio d'un poeta de les essencies, de l'esteta que conceptualisa l'emotivitat de la percepcio immanent a les coses trascendents concretadament expostes a la mirada sabia dels ulls que no necessiten de la llum per a vore, que palpen els cóm i el per qués de la fonda senzillea natural als qui fan de la sensibilitat component integral del viure.

Preu: 
8,00 €
Idioma: