valencià

Valencià

Cresol Nº10

Revista Cresol Nº10:

ARTICULS

 • Situacio sociollinguistica en l'Arago oriental. Hector Castro i Ariño.
 • Ortografia de la llengua valenciana: revisions normatives. Miquel Castellano i Arolas.

CREACIO LLITERARIA

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº8

Revista Cresol Nº8:

ARTICULS

 • El conjunt occitano-romanic: implicacions socials, politiques i culturals. Antoni Fontelles i Fontestad.
 • De confraries i germandats. Consuelo Cortell i Pardo, i Abelardo Herrero i Alonso.

CREACIO

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº5

Revista Cresol Nº5:

ARTICULS

 • Origens de l'ensenyança del llati en la Valencia migeval. Josep Esteve i Forriol.
 • Sentit comu: dos casos paradigmatics. Chimo Lanuza i Ortuño.

ENTREVISTA

 • D. Josep Mª Guinot i Galan. Angels Redon.

CREACIO

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Cresol Nº4

Revista Cresol Nº4:

ARTICULS

 • Algunes consideracions a la traduccio anglesa del Tirant Lo Blanch. Stella Maris Perez i Rodriguez.
 • Influencia social dels grups minoritaris. Jesualdo Massià i Alamar.

CULTURA TRADICIONAL

 • Coples i rondalles d'Alfarp. Dolors Hernandez i Chirivella.
 • La raboseta i el llop. Ampar Miralles i Fuster.
 • El cultiu de l'arros en Pinedo. Monica Crespo i Olmos.

JOVENS ESCRITORS

Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines