Cresol Nº4

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº4:

ARTICULS

  • Algunes consideracions a la traduccio anglesa del Tirant Lo Blanch. Stella Maris Perez i Rodriguez.
  • Influencia social dels grups minoritaris. Jesualdo Massià i Alamar.

CULTURA TRADICIONAL

  • Coples i rondalles d'Alfarp. Dolors Hernandez i Chirivella.
  • La raboseta i el llop. Ampar Miralles i Fuster.
  • El cultiu de l'arros en Pinedo. Monica Crespo i Olmos.

JOVENS ESCRITORS

  • Vert i Vida: El repte dels setze i Marc el rebel. Josep Puchades i Vicent.
Preu: 
8,00 €
Idioma: