valencià

Valencià

Revista de Filologia Valenciana Nº1

Revista. Articuls.

  • De "Re paleografia i diplomatica" en la Vita Christi de sor Isabel de Villena. María Luisa Cabanes Catalá
  • Occitans en Valencia. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
  • Particularitats del proces historic de la llengua valenciana fins a Jaume I. Josep Vicent Gómez Bayarri
  • Sobre el toponim el Real de Gandia. Abelardo Herrero Alonso
Valencià
Seccio: 

Llengua i Lliteratura

Valencià

Pagines