Comunicacio i Noves Tecncologies

Director: Frederic Garcia Nieto comunicacio@inev.org

Esta seccio es hereua de les antigues seccions Publicacions, Archiu i Biblioteca -fundades al 1980-. Te com a objectius i finalitats:

  • Digitalisacio i archiu de la documentacio generada per l'entitat
  • Manteniment i actualisacio de la uep i creacio de la biblioteca digital de l'entitat
  • Ser paraigües de l'anell i ueps valencianistes
  • Donar solucions llingüistiques per als informatics
Valencià