Els dialecs sobre la medicina curativa del Mr.Leroy en la Valencia del s.XIX

Autor: 
Pau Giner i Bayarri
Juan Luis Muñoz i Fernandez
Francesc Carles Perez i Miralles
Nº pagines: 
142

Els principis del segle XIX varen ser durs en la Ciutat i Regne de Valencia, la postguerra del frances, la situacio politica i economica no eren massa encorajadores. La Medicina de l'epoca va patir un estancament important respecte de l'esplendor del XVIII. Molts catedratics de la Facultat de Medicina de Valencia foren perseguits per motius politics en l'arribada de Ferrando VII.

Es en est ambient quan ix a la llum la Medicina Curativa de Ms. Leroy, si be el llibre estava escrit setanta anys abans en França, ara arribava traduit al castellà a Valencia. La popularitat que alcançà l'obra va encendre la polemica. Alguns meges, poc estrictes en la practica medica, varen seguir les seues indicacions. Pero la majoria dels meges de l'epoca varen fer front a dita Medicina. Dins d'esta polemica troben el centre d'esta obra, els dialecs en valencià que s'escrigueren en 1827 en torn a la Medicina Curativa de Leroy.

Preu: 
10,00 €
Idioma: