¿Cóm (mos) escriuen l'historia?

Autor: 
Antoni Fontelles i Fontestad
Nº pagines: 
232

El valencianisme havia contat una part de l'historia de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pero faltava la versio de l'atra banda, narrada en Operacio AVL, una cronica basada en fonts privilegiades, d'acort en els intervinents i en les veus principals.

L'inquietut personal de matisar el discurs oficial es la base d'este llibre controversial. Es fa necessaria la contraargumentacio per a evitar que el silenci consolide un relat que conté molta informacio i tambe inclou molta desinformacio.

Socavar la manipulacio requerix honradea intelectual per part de qui critíca i tambe un detallat analisis dels procediments utilisats per a conduir la percepcio dels llectors cap a un significat. En este sentit, se n'oferix un atre provablement mes adequat a la realitat. Pero aço ho ha de jujar cadascu.

Preu: 
18,00 €
Idioma: