Seccio de Llengua i Lliteratura

Director: Manuel Gimeno i Juan llengua@inev.org
 

 

Esta seccio es hereua de l'antiga seccio Filologica fundada al 1937. Te com a objectiu i finalitat:

  • Promoure l'estudi i estendre el conreu de la llengua valenciana i de la seua normativa

Valencià