Botiga

La Ciutadella de Valencia

Autor: 
Enric Calvo i Dolz
Nº pagines: 
88

La Ciutadella de Valencia, construida per Felip V Borbo despres de la tragica derrota d'Almansa, fon -fins a la seua desaparicio- simbol omnipresent de la supressio per la corona castellana de les llibertats nacionals dels valencians. Aixina com en totes les fortificacions arreu del mon, la ciutadella es un bastio de defensa de la ciutat, en le cas de Valencia, es va construir per a reprimir els possibles alçaments populars. De fet, el torrello tenia els seus canons apuntant a l'interior de la ciutat.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Miscelanees. A vora mar 2

Autor: 
Vicent Monzo i Exposito
Nº pagines: 
112

Serie de relats en valencià agrupats per tematiques: Carrers i racons del Cabanyal, Menjar i viure, Jocs de chiquets, Personages populars, i Costums i tradicions.

Preu: 
6,00 €
Idioma: 

Poemar

Autor: 
Miquel Castellano i Arolas
Nº pagines: 
104

Segon llibre de poesia de Miquel Castellano i Arolas. Conjunt de poemes materia amorosa.

Preu: 
6,00 €
Idioma: 

Ramonet de Bouperlavila i atres histories

Autor: 
Josep Lluïs Garcia i Ferrada
Nº pagines: 
142

Relats. Serie de relats en valencià: Ramonet de Bouperlavila; Els fabulosos rossinyols del princip Bernat; Memories d´un àngel de la guarda; Vida i milacres d´un home depressiu.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

La Germania de Valencia

Autor: 
Miquel Garcia
Nº pagines: 
112

La Germania de Valencia, de Miquel Garcia, notari, es una de les poques croniques coetanees als sucessos, i provablement la manco injusta en els agermanats, que ha arribat a les mans dels valencians de hui. Encara que des del criteri senyorial -el dels guanyadors- te la gran virtut de estar narrat per un dels protagonistes, no belics, dels fets; per atra banda no exent d'ironia, inclus front als excessos que massa a sovint s'alçaren en el protagonisme historic.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Antologia inicial

Autor: 
Just Llorca i Llopis
Nº pagines: 
136

Antologia inicial, segon llibre de poemes del russafi Just Llorca i Llopis, es la creacio d'un poeta de les essencies, de l'esteta que conceptualisa l'emotivitat de la percepcio immanent a les coses trascendents concretadament expostes a la mirada sabia dels ulls que no necessiten de la llum per a vore, que palpen els cóm i el per qués de la fonda senzillea natural als qui fan de la sensibilitat component integral del viure.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Princesa

Autor: 
Davit Benavent i Sendra
Nº pagines: 
152

Princesa, primer llibre de poemes del valencià de Xabia Davit Benavent i Sendra, es fruit de l'ilusio de l'esperança fornt al desengany de l'existencia. Tracta, encara, d'aquell princep destronat pe l'incomprensio del viure's i, indefectiblement, d'uns sentiments, universals, tambe encara, que brollen des de la plenitut del buit que aguarda, potser encara, a les raons d'un pervindre.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Genesis... i del Cor Glatir

Autor: 
J.Miquel Lerma i Marin
Nº pagines: 
69

Genesis... i del cor glatir, son els versos naixcuts des d'un silenci maürat, de miqueta en miqueta, fet mel del pensament, oferits en reposada ofrena de sentiment retrobat en un cantar nuet, despullat d'amagatalls, exent d'artificis i, per tant, artificiositat; ple de senzillea, de contemplacio i d'espontaneitat; escampant el seu sentir entre paraules en la mateixa naturalitat en que la vida nos espenta a objectius de felicitat quotidinana per a, sense inmutar-se, anar, en acabant, abandonant-nos; per a, sense opcio, omplir-nos, poquet a poquet, d'espais eternament buits.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Arraps en la Cendra

Autor: 
Enric Calvo i Dolz
Nº pagines: 
85

Arraps en la cendra, es provablement el millor llibre de poemes del prolific escritor Enric Calvo i Dolz. Es tracta d'una obra plena de vitalitat serena, en el natural solage de qui es sent sabedor, en l'efimera existencia, del pes i contrapes que el desti nos reserva. Expressio d'un vers arraïlat des d'un sentiment universal fet propi pel coneiximent dels valors intrinsecs que nos du l'amor. Poesia sincera i compartida, vixcuda entre la pell i front al mar, des de la vida i junt al calit abraç de la persona amada.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cors Clavillats

Autor: 
Enric Calvo i Dolz
Nº pagines: 
120

Cors clavillats, nove llibre del cabanyaler Enric Calvo i Dolz, es una novela extreta de la vida real, crua i sincera, a on la fabulacio es veu solapada per la durea de l'existencia mes aspra, narrada en la naturalitat de qui transmet les histories sentides com a propies en la confiança d'un moment de debilitat o d'autoevaluacio vital.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Pagines