Botiga

Cap a l'Ocas

Autor: 
Enric Calvo i Dolz
Nº pagines: 
125

Cap a l'ocas, es una novela dura, crua, per la que les vides discorren ente situacions a on, aparentment, el caos i l'orde conviuen tolerant-se, com ho fan la normalitat i els submns arraïlats en la marginialitat, a on les ilusions es proyecten en persones i en personages mitics o mistics, pero sempre mitificats, a on lo millor i lo pijor de cada u paraixen haver trobat un punt, ¿mort, viu?, d'inestable equilibri.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Eduart Escalante. Antologia. Homenage en el seu centenari.

Autor: 
Miquel Castellano i Arolas
Nº pagines: 
140

Antologia de les seues obres en homenage al centenari d'Eduart Escalante.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Els dialecs sobre la medicina curativa del Mr.Leroy en la Valencia del s.XIX

Autor: 
Pau Giner i Bayarri
Juan Luis Muñoz i Fernandez
Francesc Carles Perez i Miralles
Nº pagines: 
142

Els principis del segle XIX varen ser durs en la Ciutat i Regne de Valencia, la postguerra del frances, la situacio politica i economica no eren massa encorajadores. La Medicina de l'epoca va patir un estancament important respecte de l'esplendor del XVIII. Molts catedratics de la Facultat de Medicina de Valencia foren perseguits per motius politics en l'arribada de Ferrando VII.

Es en est ambient quan ix a la llum la Medicina Curativa de Ms. Leroy, si be el llibre estava escrit setanta anys abans en França, ara arribava traduit al castellà a Valencia. La popularitat que alcançà l'obra va encendre la polemica. Alguns meges, poc estrictes en la practica medica, varen seguir les seues indicacions. Pero la majoria dels meges de l'epoca varen fer front a dita Medicina. Dins d'esta polemica troben el centre d'esta obra, els dialecs en valencià que s'escrigueren en 1827 en torn a la Medicina Curativa de Leroy.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Gobierno de la república

Autor: 
Francesc Eiximenis
Nº pagines: 
142

Traduccio al castellà del llibre El regiment de la cosa publica o Govern de la republica de Francesc d'Eiximenis en un estudi introductori a carrec d'En Miquel Castellano i Arolas.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Agricultura, vida i alimentacio en l'Horta de Valencia durant la Baixa Edat Mija i l'Edat Moderna-El Senyoriu d'Alfara del Patriarca

Autor: 
Enric Chiralt i Bailach
Nº pagines: 
750

La proposta d'Enric Chiralt de mostrar-nos els reics i variats matisos de la quotidianitat pot resultar al mateix temps que una valuosa font de coneiximent, un sincer i profunt homenage a tots aquells que ens han precedit, conformant en la seua existencia, les seues costums i formes de vida, el patrimoni cultural que ens es propi.

A traves de les pagines d'este llibre se'ns presenta un recorregut historic que arranca en el segle XV, epoca de transit entre l'Edat Mija i el Renaiximent, lo qual comporta un canvi de valors culturals i socials importants que podrem reconeixer en l'evolucio que sofrix la poblacio de la comunitat rural d'Alfara del Patriarca.

Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Toponimia del terme municipal d'Albal

Autor: 
Jesus-Emilio Hernandez Sanchis
Nº pagines: 
184

El coneiximent del passat dels nostres pobles i ciutats, l'historia, en majuscules o minuscules, no sera possible, s'ha repetit mil voltes, si no s'escorcolla el detall mes menut, ni no es comparen fets i circunstancies, si no es tenen present senyes, insignificants en un primer moment pero importants moltes vegades.

Aço primer que completa lo segon que ya feu en son dia (Albal. Toponimia urbana. El nom del nostre poble. Noms de carrers i places, Alzira, 1978) es quant intenta i conseguix Jesús-Emilio Hernández Sanchis en el llibre que tenim en les nostres mans.

Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Viage de Valencia

Autor: 
Antoni Ponz i Piquer
Nº pagines: 
224

Des del capdamunt de les Cabreres, o Cabrelles, es presenta un objecte, el mes delicios que es puga pensar, i es tota l'horta de Valencia, descobrint-se tambe els monts de Denia i Xativa, la cordillera de Morverdre i mes alla, que sera la distancia de prop de cent llegües. Com la ciutat de Valencia està tan acompanyada de lloes en les seues inmediacions i de moltes cases de camp entre ells, les quals es diuen alqueries, no poguent-se distinguir massa be des d'esta distancia les seues divisions, tot aço pareix una ciutat, que si aixina fora, no hi hauria una atra igual en el mon. La verdor d'aquell dilatat pla, sembrat d'una multitiut de pobles, fan preciosa contraposicio en la mar, i tot contribuix a formar una vista que mai imaginaren els poetes.

Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Cresol Nº17

Nº pagines: 
112

Revista Cresol Nº17:

ARTICULS

 • El valencià: una llengua entre l'autonomia i l'assimilacio. Antje Voss.
 • La cela de Sant Vicent Ferrer. Alfonso Esponera i Cerdan.

CREACIO LLITERARIA

 • La porta. Voro Vendrell i Matoses.
 • El temps del lliri. Lourdes Lanjarin.
 • El soterrar. Manuel Zarzo i Lozano.

JOVENS ESCRITORS

 • Despres d'un any. Davit Marchuet i Mas.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº16

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº16:

ARTICULS

 • A.V.E.: un tren a poca velocitat. Ferrando Ribes i Blasco.
 • La reaccio senyorial en la Baronia de Chiva: el pleit del Mas de Ferriols. Antoni Atienza.

CREACIO LLITERARIA

 • El Regne i tu. Josep Vicent Sabater.
 • La carrasca. Salvador Vendrell i Matoses.
 • Canço de lluita. Maximilia Thous i Llorens.
 • Nomada en el temps. Ana A. Millas i Mascaros.

JOVENS ESCRITORS

 • Premonicio. Pau Giner i Bayarri.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Cresol Nº15

Nº pagines: 
120

Revista Cresol Nº15:

ARTICULS

 • Ciencia, dogma i universitat. Jesualdo Massià i Alamar.
 • La casa tradicional urbana o "casa de poble" en Torrent. Antoni Atienza i Peñarrocha.

CREACIO LLITERARIA

 • Fugiren els somriures de felicitat. Just Llorca.
 • Fatimari. Chimo Lanuza i Ortuño.
 • Paraula valenciana. Anfos Ramon i Garcia.

TRADUCCIO

 • Coses d'homens. Vicent Blasco i Ibañez. Traduccio de Consuelo Martinez i Almenar.

JOVENS ESCRITORS

 • Quan les parules estan de mes. Robert Albert i Monedero.
Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Pagines