Informe

Ddocument escrit en prosa informativa (cientifica, tecnica o comercial) en el proposit de comunicar informacio del nivell mes alt en una organisacio. Per tant, fa fets obtinguts o verificats per l'autor (reconeixements, investigacions, estudis o treballs). Ademes, aporta les dades necessaries per a una completa comprensio del cas, explica els metodos emprats i propon o recomana la millor solucio per al fet tractat.

Valencià

Informe en referencia al toponim “Alfarp”

La Seccio de Llengua i Lliteratura de l'Institut d'Estudis Valencians emet el següent informe referit al toponim Alfarp a solicitut d'En Pedro Jose Esteve i Gimenez, regidor d'Alfarp.

No es un tema tancat, al menys epistemicament, l’escritura mes adequada d’alguns toponims majors del Regne de Valencia. Una atra qüestio es que les decisions politiques i idiomatiques siguen convergents o discrepants. U d’estos casos discrepants en els dos ambits mencionats es el municipi d’Alfarp, en la comarca de la Ribera Alta.

Vore l'informe complet.

Valencià