Ensaig

Texto en prosa que analisa, interpreta o evalua un tema. Les caracteristiques mes representativesson:

  • Es un escrit serio i fonamentat que sintetisa un tema significatiu. Que te com a finalitat argumentar el tema.
  • Poseix un caracter preliminar, introductori, de caracter propedeutic.
  • Presenta arguments i opinions sustentades.
Valencià

L'us de les mayuscules i minuscules en la llengua valenciana

La Seccio de Llengua i Lliteratura de l'Institut d'Estudis Valencians publica el treball del seu membre Antoni Fontelles i Fontestad. Este treball, en el titul de L'us de les mayuscules i minuscules en la llengua valenciana, es un estudi llingüistic on s'aborda com els valencians hem d'usar les mayuscules i les minuscules en la llengua valenciana.

En la seccio de publicacions pots trobar el treball complet per a tota persona interessada en fer alguna consulta i tambe s'ha editat un resum en paper. L'edicio en paper preten ser un prontuari de consulta rapida per als dubte mes habituals.

Valencià