Reduccio del 40% del fitoplancton en xixanta anys

Per mig d’imagens de satelit i analisis de fluorescencia, biolecs marins de l’universitat de Nova Escocia (Canada) han constatat que la massa mundial de fitoplancton es hui un 40% inferior a la de 1950.


Els resultats son preocupants ya que estos chicotets organismes influixen de forma directa sobre el clima, principalment captant CO2 de l’atmosfera. Tambe contribuix a conservar l’abundancia i la diversitat  dels organismes marins que el mengen.

El fitoplancton viu en la superficie dels oceans; d’esta manera capten la llum del Sol i les sustancies nutritives del mig que el rodeja. Aquells nutrients que es troben a major profunditat arriben al seu alcanç gracies als remolins creats pel vent. Quan es produix el calfament de la superficie dels oceans estos remolins no apareixen en tanta facilitat i el fitoplancton dispon de menor quantitat de substancies nutritives essencials per a sobreviure. Per tant, podem afirmar que l’actual pujada de temperatures en la superficie dels mars deguda al cavis climatics es un element fonamental en este problema.

En el cas en que tenim temperatures elevades i exces de nutrients es dona la situacio contraria, un rapit creiximent dels organismes fitoplanctonics. En casos extrems tenen lloc les marees roges (bloom de fitoplancton, Image 1), ocasionades principalment per dinoflagelats, una alga microfita.

  

Image 1. Bloom de fitoplancton en el Mar de Barents. Fotografia feta des d'el satelit europeu ENVISAT.

Valencià
Genero divulgatiu: