L'INEV en l'Aliança Europea de Llengües Regionals 2019

Esta semana s'ha celebrat en el Domaine de l'Etang des Aulnes, en la poblacio provençal de Saint-Martin-de-Crau, el quint encontre de l'Aliança Europea de Llengües Regionals. Com sabeu, l'Institut d'Estudis Valencians es fundador d'esta organisacio que te com a objectiu la proteccio, difusio i promocio de les llengües minoritaries a nivell europeu. Ad est encontre viajà una important delegacio valenciana per a participar el dissabte 13 d'abril pel mati en l'Observatoire de la langue et de la culture provençales, un debat a on es plantejaren les estrategies a prendre a curt, mig i llarc plaç enfocades a la preservacio de la llengua i la cultura provençals. Es tractaren assunts importants com l'organisacio interna i la financiacio de l'Observatori aixina com l'implantacio de la llengua provençal en l'educacio publica. Jean-Pierre Richard, president del Collectif Provence, senyalà l'injusticia que supon l'infrafinanciacio dels proyectes relacionats en la cultura provençal si es comparen en els recursos que l'estat frances invertix en la promocio de cultures com la bretona o l'occitana. L'historiadora Véronique Autheman, presidenta de l'Aliança, va expondre els resultats en materia educativa d'est ultim any en lo referent a la cultura provençal i les comparà en la situacio de la llengua i la cultura napolitanes de la que es especialista. La doctora Autheman expongue de manera clara que l'idioma napolità no està reconegut per l'estat italià, es tractat com un dialecte, i no s'ensenya en el sistema educatiu. Tambe varen ser importants les aportacions de l'investigador Rémi Venture, destacat intelectual i expert en Frédéric Mistral i del professor Jean-Marie Puyau, representant de l'Institut Béarnais et Gascon que defen l'autonomia de la llengua bearnesa. Per part valenciana intervingueren Ana Isabel Sénder i Miquel Rodrigo fent una exposicio sobre la realitat de la llengua valenciana destacant que el valencià goja, en comparacio ad atres llengües germanes europees, d'una excelent situacio en quant al numero de parlants pero indicaren que el principal problema s'encontra en la deficient implicacio de les autoritats valencianes en la financiacio dels proyectes culturals i en l'imposicio del català en els centres educatius.

Els membres de l'Aliança en el encontre de Saint-Martin-de-Crau, Provença

En esta reunio a la que acodiren autoritats, investigadors i membres d'associacions destacà la presencia d'un nou soci de l'Aliança Europea de Llengües Regionals. Es tracta de FACAO, Federació d’Asociacións Culturáls de l’Aragó Oriental. El seu representant, el filolec i periodiste Héctor Castro, destacà que l'objectiu de FACAO consistix en la difusio i proteccio de la cultura aragonesa a traves de conferencies, cursos i publicacions ademes de treballs d'investigacio. Molt amablement va oferir la seua colaboracio i la de l'associacio que representa en qualsevol tipo de programa que suponga la proteccio de la llengua i la cultura aragonesa a nivell europeu.

El dissabte per la vesprada es va fer un debat molt interessant sobre la reforma educativa a nivell de l'ensenyança secundaria francesa. Recordem que existix en estos moments en França un gran debat sobre la necessitat de descentralisacio de l'estat i tambe el sistema educatiu, tan homogeneu actualment, es part important de la qüestio de la reforma administrativa. Participaren molts experts destacant la presencia del professor de sociollingüistica Philip Blanchet de l'Universitat de Rennes II que com ya sabem pels seus treballs d'investigacio es un eminent defensor de l'independencia de la llengua valenciana.

Part de la delegacio valenciana en representants culturals i politics provençals

Tambe es important manifestar els acorts als que s'aplegaren els membres de l'Aliança en qüestions com la colaboracio en mijos de comunicacio, conferencies, publicacions, formes de recolzament per a aumentar la presencia de les llengües regionals en els sistemes educatius aixina com la promocio d'encontres culturals que tindran lloc a lo llarc de l'any aprofitant les fires lliteraries. Totes estes accions busquen impulsar les cultures minoritaries europees, protegir-les i acostar-les al gran public.

Al sendema, dumenge 14 d'abril, i durant tot el dia l'Institut d'Estudis Valencians va presentar en el stand les seues publicacions, per eixemple Una aproximacio a l'historia de la llengua valenciana. de Manuel Gimeno Juan, Cronologia elemental de l'historia valenciana d'Albert Cuadrado aixina com l'ultima obra de Antoni Fontelles i Fontestad titulada L'us de mayuscules i minuscules en la llengua valenciana, imprimit per l'editorial Mosseguello. Tambe ensenyarem al public provençal, que es va evidenciar molt caloros, una mostra del trage tipic de valenciana despertant admiracio per la calitat del teixit fet de seda natural i confeccionat a ma aixina com del pentinat i les joyes. 

De manera paralela i tambe durant el dumenge l'Institut d'Estudis Valencians va realisar a diferents llingüistes que participaren en l'event una serie d'entrevistes sobre temes culturals d'actualitat. Encara que totes son realment atractives i tot el public podra molt pronte vore-les mos agradaria apuntar pel seu contingut les conversacions en Rémi Venture, especialiste de la llengua provençal, Héctor Castro, filolec i destacat aragonesiste i en la professora Véronique Autheman, esta ultima per la llabor que eixercix en la difusio del cas napolità, prou desconegut a nivell internacional.

El stand de l'INEV fon visitat per un numeros public

 

Un moment de l'entrevista en la professora Véronique Autheman, presidenta de l'Aliança

 

 

 

 

 

 

Valencià
Genero divulgatiu: