L'idioma valencià i el ministre de Cultura i Deport

Inici

Des de 1937 al servici de la Patria Valenciana

 

L’Institut d’Estudis Valencians vol manifestar el seu recolzament al senyor ministre de Cultura i Deport d’Espanya, José Manuel Rodríguez Uribes, que està sent atacat de manera injusta per organisacions catalanistes per defendre l’independencia de la llengua valenciana.

El 6 de novembre el senyor ministre escrivia en Twitter:

“Europa habla alemán, francés, italiano, español, portugués... España, nación soberana, habla castellano, nuestra hermosa lengua común, y habla catalán, euskera, gallego, valenciano...Europa es fuerte con el reconocimiento de su diversidad cultural y lingüística. España, también.”

Despres dels atacs d’associacions que no creuen en la diversitat cultural, el 7 de novembre tornava a escriure:

“Puede decidir, por ejemplo, que alguien que no ha nacido en España sea español, que la unión de dos hombres es matrimonio o que la lengua que hablan los valencianos se llama valenciano (art. 6 del Estatuto). A los esencialistas esto no les gusta, pero así es. Afortunadamente.”

Despres d’estes simples paraules que no deurien haver creat cap polemica per ser estrictament correctes, alguns grups catalanistes que no respecten la llei i no creuen en l’historia del Regne de Valencia han llançat al ministre de Cultura i Deport critiques de manera incomprensible. Estos grups que son mantinguts gracies a les subvencions de les administracions publiques i entre les que destaquem a la Plataforma per la Llengua tracten d’influir en partits politics en representacio parlamentaria per a que demanen la dimissio del senyor ministre.

L’Institut d’Estudis Valencians vol manifestar el seu soport al ministre de Cultura i Deport, senyor José Manuel Rodríguez Uribes, per les seues opinions en les rets socials en favor de l’autonomia de la Llengua Valenciana, reconeguda a nivell internacional des de fa segles i avalada per la seua magnifica historia lliteraria i cultural.

Per atra banda no entenem que des de les institucions publiques valencianes, especialment des de la Generalitat Valenciana, no s’haja realisat cap comunicat en defensa del ministre, a favor de la llibertat d’expressio i de l’Idioma Valencià.

 

Valencia, 18 de novembre de 2020

Institut d’Estudis Valencians

Valencià
Genero divulgatiu: