L’Institut propon al pare Fullana per a l’Alta Distincio de la Generalitat Valenciana

En motiu del 150 aniversari del seu naiximent, l’Institut d’Estudis Valencians ha dirigit un escrit a la Taula de les Corts Valencianes per a propondre al pare Fullana Mira com a candidat per a obtindre l’Alta Distincio de la Generalitat Valenciana en motiu del 150 aniversari del seu naximent. Lluïs Fullana Mira (Benimarfull 1871- Madrid 1948) fon un gramatic, erudit i religios, considerat el mes gran estudios de la lengua valenciana de la primera part del s. XX. Fon nomenat titular de la catedra de Llengua Valenciana que dotà l’Universitat de Valencia en 1918 i fon membre de la RAE en representacio de la Llengua Valenciana.

La commemoracio del 150 aniversari del seu naiximent pareix l’ocasio perfecta per a reivindicar i difondre la seua figura dins de l’historia de la llengua Valenciana.

Va dedicar tota la seua vida a investigar la cultura, l’identitat i la lengua valenciana. La seua dedicacio produi vora xixanta obres i treballs dedicats a analisis, investigacions i estudis entorn als ambits filologics i gramaticals de l’idioma valencià -tambe del llati-, aixina com uns atres referents a temes historics i culturals valencians, la major part escrits en valencià, i uns atres en castellà, a banda de dotze tituls mes sobre uns atres temes diversos.

Els seus treballs llingüistics es fonamentaven en l'estudi sere, prolongat i ab profunditat de l'orige i formacio de les llengües romaniques; en l'etimologia de la llengua; i en els principis i lleis de la seua evolucio, tot sempre baix criteris cientifics i filologics. La seua dilatada obra arreplega els analisis etimologic, fonic, grafic, ortografic, morfologic, llexic i sintactic de l'idioma valencià.

Entre les seues publicacions i estudis destaquen:

 • ‘Geografía històrica del Reyne de Valencia’ (1906)

 • ‘Morfología del verb en la Llengua Valenciana’ (1908)

 • ‘Estudi sobre Filología Valenciana’ (1909)

 • ‘Normes ortogràfiques’ (1914)

 • ‘Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana’ (1915 i 2.a ed. en 1918)

 • ‘Diferències dialectals en la Llengua Valenciana’ (1916)

 • ‘La cooficialitat de la llengua Valenciana’ (1918)

 • ‘Vocabulari ortogràfic valencià-castellà (1921)

 • ‘Compendi de la Gramàtica Valenciana’ (1922)

 • ‘Evolució fonogràfica de la Llengua Valenciana’ (1925)

 • ‘Temes pràctics per a l’ensenyança de la Llengua Valenciana, girats a l’estil de Martorell’ (1926)

 • ‘Pròlec i correcció al refraner d'Alberola’ (1928)

 • ‘Evolució del verb en la Llengua Valenciana (1928)

 • ‘Ortografia valenciana’ (1932 i 2ª ed. 1933)

 • ‘Luis de Santangel, su familia y su intervención en el descubrimiento de América’ (encarregat i publicat pel Ministeri d’Assunts Exteriors, 1941)

 • ‘Gramática latina’ (cursos, 1942-43)

 • ‘El Poeta Ausias March’ (1945)

Valencià