El "País Valencià", la poca cultura i Radio Televisión Española

El passat 4 de novembre la presidenta de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, va emetre un comunicat dirigit als professionals de l’informacio demanant-los que utilisen la denominacio País Valencià quan es referixquen a informacions referides a la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Des de l’Institut d’Estudis Valencians volem emetre esta nota per a mostrar la nostra disconformitat per unes declaracions tan llamentables expressades per una periodista que eixercix u dels carrecs mes importants dins del mon de l’informacio en Espanya.

La denominacio historica de la nostra patria es la de Regne de Valencia. Tant en l’epoca islamica com en l’epoca cristiana est ha segut el seu nom i este fet aplega inclus fins a la nostra epoca en la que un percentage important de valencians i tambe de castellans i aragonesos utilisen esta denominacio.

Ara be, ya que el coneiximent de l’historia pareix que es un ambit dificil i inclus imposible per a una part important de la nostra societat i en concret per a personalitats que deurien demostrar un minim de cultura, exigim que a lo manco coneguen la llei. En l’estatut d’autonomia es diu clarament en l’articul primer del Titul I que la denominacio oficial es la de Comunitat Valenciana:

El Poble Valencià, historicamente organisat com a Regne de Valencia, es constituix en Comunitat Autonoma, dins de l’unitat de la Nacio espanyola, como a expressio de la seua identitat diferenciada com a nacionalitat historica i en l’eixercici del dret d’autogovern que la Constitucio Espanyola reconeix a tota nacionalitat, en la denominacio de Comunitat Valenciana”.

Demanem una rectificacio immediata per part de la senyora presidenta de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, respecte als continguts dels comunicats d’esta empresa publica. En tots els escrits i comunicats, en totes les noticies i en tots els reportages en els que es referixca a Valencia deu fer-ho utilisant la denominacio historica de Regne de Valencia o l’oficial de Comunitat Valenciana.

Valencià
Genero divulgatiu: