Comunicat institucional sobre l'acort AVL-IEC-UIB

 

La Junta de Govern de l’Institut d’Estudis Valencians vol fer public el següent comunicat davant de les noticies aparegudes sobre el protocol firmat per a elaborar una normativa comuna per a les llengües valenciana, balear i catalana:

  1. Rebugem l’acort firmat per el president de l’Academia Valenciana de la Llengua, el rector de l’Universitat de les Illes Balears i el president de l’Institut d’Estudis Catalans per a establir un model de llengua comu que siga unitari. La llengua valenciana requerix una normativa que done resposta a les necessitats dels valenciaparlants, des del nostre punt de vista eixa normativa es la coneguda com les Normes d’El Puig, que continuant els treballs del filolec Lluïs Fullana, conjuga el parlar actual dels valenciaparlats i la rica tradicio de la lliteratura valenciana.

  2. Defenem l’independencia de la llengua valenciana, diferenciada de qualsevol atra llengua romanica, independencia mantiguda a traves de segles per una important lliteratura, diccionaris, gramatiques, publicades a lo llarc dels segles i el seu conreu mantingut pel Poble Valencià.

  3. Rebugem qualsevol intromissio imperialista dels poders factics catalans en la politica, la cultura, l’economia o la societat valenciana.

  4. Exhortem al Poble Valencià i a les seues elits a defendre l’identitat valenciana, base fonamental per a construir un proyecte de poble que lluite i treballe pel futur i benestar dels valencians. Els costs politics, culturals, socials i economics de la falta d’unio en un proyecte comu son una gran carrega per als valencians. I son constatables dia a dia.

Valencià
Genero divulgatiu: